Organizacja najmu

Organizacja najmu

Hala produkcyjna (magazynowa) – wynajem w strefie przemysłowej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla magna ligula, euismod a sollicitudin nec, tincidunt sit amet felis. Phasellus tempus vel nisi a blandit. Nullam lectus lectus, bibendum sit amet ligula non, consequat tempus velit. Sed aliquam tristique tempor. Vestibulum nec nisl porta, elementum turpis malesuada, maximus ex. Vestibulum fermentum nibh nunc, et bibendum tellus semper id.

 • Przyjęto założenie, że najemca będzie mógł wynająć około 850m2 powierzchni magazynowej, lub wielokrotność tego metrażu.

 • Strefy wynajmu hali magazynowej wydziela się poprzecznie do dłuższej osi hali, także najemca zawsze ma dostęp do boksów sanitarno-socjalnych zlokalizowanych po długości budynku.

 • Do większości z modułów przeznaczonych pod najem zapewniono dostęp bezpośrednio z zewnątrz.

 • Zakres prac wg niniejszego projektu przewiduje wykonanie ścian zewnętrznych boksów socjalno-sanitarnych bez wprowadzania wewnętrznych podziałów. Zarówno powierzchnia przemysłowa, powierzchnia magazynowa, jak i socjalno-sanitarna będzie mogłabyć wyposażona i wykończona według potrzeb najemcy. Do jego decyzji pozostawia się rozmieszczenie i rodzaj ścianek działowych, drzwi wewnętrznych itp.

 • Do wskazanych miejsc przedstawionych w aranżacji z etapu projektu budowlanego doprowadzono instalacje wodno-kanalizacyjną, wentylację, instalację grzewczą, elektrykę, instalację teletechniczną. W projekcie nie uwzględniono wyposażania w ustępy, umywalki, prysznice, grzejniki itd

 • Podejścia mediów przewidziano w posadzce oraz w przestrzeni sufitowej. Rozdzielnie elektryczne, przewidziane dla każdego modułu najmowanego, umożliwiają rozprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z potrzebami najemcy.

 • W posadzce na powierzchni przemysłowej i powierzchni magazynowej do wynajęcia, zaprojektowano rury osłonowe w celu łatwiejszego rozprowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

 • Poszczególne moduły najmu posiadają własne liczniki poboru energii, ciepła i wody.

 • Korytarze, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia techniczne itp. stanowią osobną strefę z licznikami, w celu ułatwienia rozliczenia zużycia mediów.

Hala magazynowa (produkcyjna) – wynajem w strefie biurowej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla magna ligula, euismod a sollicitudin nec, tincidunt sit amet felis. Phasellus tempus vel nisi a blandit. Nullam lectus lectus, bibendum sit amet ligula non, consequat tempus velit. Sed aliquam tristique tempor. Vestibulum nec nisl porta, elementum turpis malesuada, maximus ex. Vestibulum fermentum nibh nunc, et bibendum tellus semper id.

 • Powierzchnie biurowe pod najmem rozwiązano jako jednoprzestrzenne. Możliwe jest wprowadzenie podziału na mniejsze pomieszczenia.
 • Dla biurowych obszarów najmu zakłada się podliczniki energii elektrycznej.

 • Na parterze dodatkowo wydzielono obszar nr 25 przewidziany pod najem dla funkcji gastronomicznej.
 • Korytarze, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia techniczne, izba pamięci, itp. stanowią osobną strefę z licznikami.

Wynajem hali we Wrocławiu – wytyczne architektoniczne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla magna ligula, euismod a sollicitudin nec, tincidunt sit amet felis. Phasellus tempus vel nisi a blandit. Nullam lectus lectus, bibendum sit amet ligula non, consequat tempus velit. Sed aliquam tristique tempor. Vestibulum nec nisl porta, elementum turpis malesuada, maximus ex. Vestibulum fermentum nibh nunc, et bibendum tellus semper id.

 • aktualnego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • aktualnego Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Proponowana aranżacja powinna być zgodna z operatem pożarowym zamieszczonym w projekcie Budowlanym.

 • Konstrukcja stalowa boksów socjalno-sanitarnych jest modularna i może być demontowana i przestawiana w celu zapewnienia elastycznej aranżacji wnętrz hali przemysłowej.

 • W przypadku wykorzystaniu boksów wzdłuż osi B pod funkcję socjalno-sanitarną należy wykonać sufit podwieszany z warstwą wełny mineralnej w celu polepszenia parametrów cieplnych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Drzwi wewnętrzne wstawiane wtórnie powinny być tego samego typu i koloru, jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu.